Co to jest   b e n t o n i t ?

Jest to minerał ilasty pochodzenia wulkanicznego o wyjątkowo atrakcyjnych właściwościach, które są szeroko wykorzystywane w przemyśle. Podstawowym sładnikiem bentonitu jest montmorylonit - minerał z grupy smektytu. Zakłada się, że iły zawierające powyżej 75 % montmorylonitu nazywa się  b e n t o n i t a m i.

Posiadają one złożoną, drobnokrystaliczną i warstwową strukturę wewnętrzną przy czym kryształy mają kształt bardzo małych i wydłużonych płytek.

Charakterystyczną cechą bentonitów jest ich wybitna zdolność pochłaniania wody. Powoduje to rozluźnienie struktury i tworzenie dyspersji o koloidalnych wielkościach cząsteczek.

Szczególnie bentonit sodowy odznacza się dużym współczynnikiem pęcznienia z uwagi na duży stopień uwodnienia jonów sodowych.

Przemysł odlewniczy jest jednym z największych odbiorców bentonitu sodowego, który używany jest do sporządzania mas formierskich. Wykorzystuje się dużą zdolność do zlepiania cząsteczek piasku co ma miejsce podczas rozmiękania bentonitu w wodzie. Zdolność ta wykorzystywana jest również do produkcji materiałów izolacyjnych. Odpowiednio przetworzone i wzbogacone bentonity znajdują zastosowanie w wielu branżach przemysłowych.

W budownictwie bentonit stosuje się do wykonywania ekranów wodoszczelnych przy pracach ziemnych. W produkcji materiałów hydroizolacyjnych wykorzystuje się niezwykłe właściwości sorpcyjne bentonitu, umożliwiające wielokrotne zwiększenie jego objętości pod wpływem wody. Te właściwość wykorzystuje się również przy stosowaniu taśm do uszczelniania styków powstających między kolejnymi etapami betonowania tzw przerw roboczych. W oparciu o bentonit sodowy wykonuje się membrany hybrydowe stanowiące grupę produktów hydroizolacyjnych zabezpieczających podziemne obiekty budowlane przed działaniem wód gruntowych. Wykorzystywany do produkcji wykładzin służących do uszczelniania basenów kąpielowych i stawów oraz zbiorników osadowych i retencyjnych .

Podstawą stosowania bentonitów jako dodatków do pasz są ich własności sorpcyjne oraz jonowymienne. Pozytywnie wpływają na procesy zachodzące w przewodzie pokarmowym, powodując n.p.lepsze wchłanianie dodatków nieorganicznych zawierających azot do syntezy białek, zwiększają przyswajalność składników paszy. Działanie lecznicze bentonitu ma zastosowanie w przypadkach biegunek u zwierząt. Dodany w mieszance z innymi składnikami powoduje ustąpienie objawów chorobowych.

Bentonit znajduje zastosowanie w przemyśle spożywczym jako materiał filtrujący, oczyszczający, odbarwiający i stabilizujący oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce, miód, cukier oraz jako środek klarujący do soków i win, i stabilizujący do piwa.

Inną dziedziną zastosowania jest oparty na bentonicie higieniczny żwirek dla zwierząt. Wysoki stopień absorpcji bentonitu powoduje, że odchody zwierzęce łatwo dają się zbrylać i usuwać pozostawiając resztę czystą.

W przemyśle papierniczym bentonit poprawia wydajność przekształcania masy celulozowej w papier oraz korzystnie wpływa na jakość papieru.